Samsung 172V user manual download (Page 33 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 62
Checklist
Vraag & antwoord
Zelftest
De plaats en richting van de monitor kunnen invloed hebben op de beeldkwaliteit en
andere eigenschappen van de monitor.
1.
Plaats de monitor niet in de buurt van een lagetonenluidspreker (woofer). Zet de luidspreker
zo nodig in een andere ruimte.
2.
Plaats geen elektrische apparaten binnen een straal van 1 meter rond de monitor,
bijvoorbeeld radio's, ventilators, klokken en telefoons.
Een monitor geeft visuele signalen weer van een computer. Daarom kan door een probleem
met de computer of de videokaart het beeld van de monitor zwart worden, de kleurweergave
verminderen, ruis optreden, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het probleem en
neem dan contact op met een service center of uw dealer.
Controle of de monitor goed werkt
Als u geen beeld hebt of een melding als "Video mode not supported" verschijnt, koppel dan
de signaalkabel los van de computer terwijl u de monitor aan laat staan.
Als er een melding verschijnt of het scherm wit wordt, betekent dit dat de monitor goed
werkt.
In dat geval is de computer de bron van het probleem en moet u deze controleren.
Sample
This manual is suitable for devices