Samsung 172V user manual download (Page 3 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 62
Symbolen
Elektriciteit
Installatie
Reinigen
Overige
Als u de monitor regelmatig enige tijd niet gebruikt, is het handig om op de
pc de DPMS instelling voor energiebeheer van de monitor aan te zetten.
Wanneer u een schermbeveiliging (screensaver) gebruikt, schakel dan bij de
instellingen hiervan de energiebesparende functies in.
Gebruik geen beschadigde of niet goed bevestigde stekker.
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact en raak de
stekker nooit aan met natte handen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een
aardeaansluiting.
Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot
schokken of schade aan het apparaat.
Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker
door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen.
Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische
schokken en brand.
Haal de stekker uit het stopcontact tijdens storm en onweer of
wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken en
brand.
Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact.
Hierdoor kan brand ontstaan.
SyncMaster 153V/152V/173V/172V/193V/192V
Sample
This manual is suitable for devices