Samsung 172V user manual download (Page 28 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 62
Checklist
Vraag & antwoord
Zelftest
Voordat u de
serviceafdeling belt, moet u eerst de informatie in dit hoofdstuk raadplegen
om te kijken of u het probleem zelf kunt oplossen. Als u werkelijk hulp nodig hebt, kunt u
contact opnemen via het telefoonnummer op de garantiekaart,
via het telefoonnummer uit
het hoofdstuk Informatie of met uw dealer
.
Probleem
Checklist
Oplossingen
Het scherm geeft geen
beeld. Ik krijg de monitor
niet aan.
Is de stroomkabel goed
aangesloten?
Kijk of de stroomkabel goed is
aangesloten en of het stopcontact
goed werkt .
Ziet u de melding "
No
Connection, Check Signal
Cable
" op het scherm?
Kijk of de signaalkabel goed is
aangesloten.
Als de monitor wel van
stroom wordt voorzien maar
het beeld geheel zwart blijft,
start dan de computer
opnieuw om te kijken of het
opstartscherm zichtbaar is.
Als het opstartscherm wel te zien
is, moet u de computer opstarten
in een speciale stand waarin u de
instellingen van de videokaart
kunt aanpassen (bij Windows
ME/2000/XP is dit de
Veilige
modus
). Stel de resolutie en
frequentie van de videokaart in op
de maximale waarden waarvoor
de monitor geschikt is.
(Zie ook
Voorkeurinstellingen
)
NB: Als er ook geen
opstartscherm verschijnt,
neem
dan contact op met een service
center of uw dealer
.
Ziet u de melding
Video
mode not supported
op het
scherm?
Als u deze deze melding ziet,
staat de videokaart ingesteld op
een resolutie en/of frequentie die
te hoog zijn voor de monitor.
Stel de resolutie en frequentie van
de videokaart in op de maximale
waarden waarvoor de monitor
geschikt is.
Blijft het beeld geheel zwart
en knippert de aan/uit
indicator van de monitor met
tussenpozen van 1 seconde?
De monitor staat in een
energiebesparende stand.
Druk op een toets van het
toetsenbord of beweeg de muis
om de monitor te activeren zodat
u weer beeld hebt.
Ik zie het OSD
schermmenu niet.
Hebt u het
OSD
schermmenu
vergrendeld
om wijzigingen te
voorkomen?
Ontgrendel het OSD schermmenu
door de toets MENU (op de
monitor) minstens 5 seconden
ingedrukt te houden.
kleuren of is zwart/wit.
kleur weer, alsof u door
gekleurd glas kijkt?
aangesloten.
Zorg dat de videokaart van de
computer goed op zijn plaats zit
(computer eerst uitschakelen!).
Ging er iets mis met de
kleuren toen u een bepaald
programma gebruikte of
nadat een programma een
foutmelding gaf of was
vastgelopen?
Start de computer opnieuw.
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
Het beeld bevat vreemde
Geeft de monitor maar 1
Sample
This manual is suitable for devices