Samsung 172V user manual download (Page 21 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 62
Aansluiten
Stuurprogramma
installeren
Windows XP
|
Windows 2000
|
Windows Me
|
Windows NT
|
Linux
Plaats het stuurprogramma van de monitor in het cd-rom-station als het
besturingssysteem hierom vraagt. Deze cd is inbegrepen bij de levering van uw
monitor. De installatie van het stuurprogramma is afhankelijk van het
besturingssysteem. Volg de instructies van uw besturingssysteem op.
Plaats een lege diskette in het diskettestation en download het stuurprogramma van de
hieronder genoemde website.
Website :
(Worldwide)
(USA)
(Korea)
(China)
1.
Leg de cd in het cd-rom-station.
2.
klik op "
Start
" —> "
Configuratiescherm
" en aansluitend op het pictogram
"
Appearance and
Themes
".
3.
Klik op het pictogram "
Beeldscherm
" en selecteer het tabblad "
Instellingen
" en klik aansluitend
op
"
Geavanceerd...
".
4.
Klik op de knop "
Eigenschappen
" van het tabblad "
Monitor
" en selecteer het tabblad
"
Stuurprogramma
".
Het besturingssysteem Microsoft
®
Windows
®
XP
Steun installeren
(conform VESA).
Sample
This manual is suitable for devices