Samsung 172V user manual download (Page 2 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 62
Symbolen
Elektriciteit
Installatie
Reinigen
Overige
Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk
letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.
Verboden
Goed lezen
Niet demonteren
Trek de stekker uit het stopcontact
Niet aanraken
Aarden om een elektrische schok te voorkomen
SyncMaster 153V/152V/173V/172V/193V/192V
Sample
This manual is suitable for devices