Samsung 151P user manual download (Page 9 of 50)

Languages: Swedish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 50
Packa upp
Framsidan
Baksidan
1.
Analog(A)/Digital(B)
indikator
När man tryckt på '
Exit
' knappen, väljs sedan videosignalen (A
eller B) medan OSD´n är avstängd.
2.
Auto-knappen
Aktivera automatisk justering.
3.
Avsluta-knappen
Använd den här knappen för att avsluta den aktiva menyn eller
OSD(On Screen display).
4.
Justeringsknappar
De här knapparna är till för att markera och justera saker på
menyn.
5
.
Menyknapp
Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera något
som har markerats på menyn.
6
.
Strömbrytare
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av monitorn.
8.
Strömindikator
Den här lampan visar grönt ljus under normal funktion, och ändras
till gult när man gör justeringar.
Anm.
: Se
Strömspararen
som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande
funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den
under längre stunder.
Sample
This manual is suitable for devices