Samsung 151P user manual download (Page 33 of 50)

Languages: Swedish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 50
En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet,
kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud,
"Videoläge ej supporterrad", etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till
problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare.
När man vill bedöma hur monitorn fungerar.
Om det inte finns någon bild på skärmen eller meddelandet "Videoläge ej supporterrad"
kommer fram, så koppla ur kabeln från datorn medan monitorn fortfarande är påkopplad.
Om ett meddelande kommer på bildskärmen eller om denna blir vit, betyder det att
monitorn är i funktion.
I detta fall ska ni söka problemet i datorn.
Kontrollista
Frågor och svar
Kontroll via det
inbyggda
testprogrammet
Sample
This manual is suitable for devices