Samsung 151P user manual download (Page 30 of 50)

Languages: Swedish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 50
Bildskärmen visar
konstiga färger eller
bara svart och vitt.
Visar skärmen bara en färg,
som om man skulle titta på
skärmen genom ett ark
cellofan?
Kontrollera att signalkabeln sitter
fast.
Se till att videokortet sitter i helt och
hållet i sin springa.
Blev färgerna på skärmen
konstiga efter körning av något
program eller p g a att olika
program kolliderat?
Starta om datorn.
Har videokortet blivit ordentligt
insatt?
Sätt i videokortet enligt
anvisningarna i handboken för detta
kort.
Skärmen har
plötsligt råkat i
obalans.
Har Ni bytt ut videokortet eller
körprogrammet?
Justera skärmbildens läge och
storlek med hjälp av OSD´n.
Har ni justerat upplösningen
eller frekvensen till monitorn?
Rätta till upplösningen och
frekvensen på videokortet.
(Se
Förinställda monitor lägen
).
Skärmen kan råka i obalans p g a videokortets signalcykel. Justera
"Läge" med hjälp av OSD´n.
Skärmen är oskarp
eller OSD'n kan inte
justeras.
Har Ni justerat monitorns
upplösning eller frekvens?
Rätta till upplösningen och
frekvensen på videokortet.
(Se
Förinställda monitor lägen
).
LED blinkar men det
finns ingen bild på
skärmen.
Är frekvenstalet rätt inställt när
Ni kontrollerar Display Timing
på menyn?
Ställ in frekvensen på rätt sätt
genom att titta i handboken för
videokortet och "
Förinställda monitor
lägen
".
(Maximalfrekvensen per upplösning
kan vara olika från produkt till
produkt.)
Det är bara 16 färger
som visas på
bildskärmen.
Färgerna på
skärmen har
förändrats efter att
videokortet bytts ut.
Har Windows färger blivit rätt
inställda?
För Windows ME/XP/2000:
Ställ in färgerna rätt på
Kontroll-
panelen
,
Display
,
Inställningar
.
Har videokortet blivit rätt
inställt?
Ställ in videokortet genom att
referera till handboken för video
kortet.
Det dyker upp ett
meddelande som
lyder: "Okänd
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
påträffad".
Har Ni installerat
körprogrammet för monitorn?
Installera monitorns körprogram
enligt instruktionerna för detta.
Titta i handboken för
videokortet om detta stöder
Plug & Play (VESA DDC)-
funktionen.
Installera körprogrammet för
monitorn
i enlighet med
instruktionerna för installation av
detta.
Kontrollera följande moment om det är bekymmer med monitorn
1.
Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2.
Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.
(Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3.
Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för
Adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4.
Kontrollera om videoskärmens scanner-kvot är intälld på 75 Hz eller 85 Hz.
(Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5.
Om Ni har problem med att installera Adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe
Mode, tag bort display-Adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda
sedan om datorn för att installera körprogrammet för Adaptern (videon) på nytt.
Obs!:
Om problem ständigt återkommer, så
kontakta en auktoriserad service verkstad
.
Sample
This manual is suitable for devices