Samsung 151P user manual download (Page 25 of 50)

Languages: Swedish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 50
Bildskärmsmenyn
Menyn
Justering
Menyn kommer att stängas av automatiskt om inga justeringar gjorts
under tiden tidsperiod.
1
Om menyn är avstängd, tryck på Meny knappen (
).
2
Tryck på - eller + knappen tills Menytid visas.
3
Tryck på menyknappen
(
) för att öppna rutan för justering av
Menytid.
4
Använd - eller + knappen för att välja on eller off.
Halvton
Sample
This manual is suitable for devices