Samsung 151P user manual download (Page 21 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 50
Menu ekranowe OSD
Poni
ż
sze instrukcje pozwalaj
ą
na zmian
ę
po
ł
o
ż
enie obrazu w
poziomie .
1. Wci
ś
nij przycisk
(
) .
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
Position na
ekranie.
3. Dwukrotnie naci
ś
nij przycisk
(
) aby otworzy
ć
regulacj
ę
H-Position.
4. Za pomoc
ą
przycisków – oraz + zmie
ń
ustawienie
po
ł
o
ż
enia obrazu na ekranie w poziomie.
Poni
ż
sze instrukcje pozwalaj
ą
na zmian
ę
po
ł
o
ż
enie obrazu w
pionie .
1. Wci
ś
nij przycisk
(
) .
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
Position na
ekranie.
3. Naci
ś
nij przycisk (
) aby otworzy
ć
regulacj
ę
V-
Position.
4. Za pomoc
ą
przycisków – oraz + zmie
ń
ustawienie
po
ł
o
ż
enia obrazu na ekranie w pionie.
Menu
Jak regulowa
ć
Position
H-Position
V-Position
Uwaga: Niedost
ę
pne. Ta funkcja nie dzia
ł
a dla sygna
ł
u cyfrowego.
Sample
This manual is suitable for devices