Samsung 151P user manual download (Page 13 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 50
4.
Kliknij polecenie “
Zainstaluj
” w oknie “
Ostrzezenie
”.
5.
Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij przycisk “
Kontynuuj mimo to
”.
Nastepnie kliknij „OK.”
Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie
uszkodzi systemu.
*Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor
Homepage.
6.
Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.
Sample
This manual is suitable for devices