Samsung 151P user manual download (Page 9 of 50)

Languages: Norwegian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 50
Pakke ut
Front
Bakside
1.
Analog(A)/digital(B)-
indikator
Trykk Exit-knapp og velg videosignal (A eller B) mens OSD er av.
2.
Auto-knapp
Bruk denne knappen for direkte tilgang til automatisk justering.
3.
Exit-knapp
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD (On-
Screen Display).
4.
Adjust-knappen
Med dissee knappene kan du fremheve og justere elementer på
menyen.
5
.
Menu-knapp
Bruk denne knappen til å åpne OSD (On-Screen Display) og aktivere
et fremhevet menyelement.
6
.
Strømindikator
Denne lampen lyser grønt under vanlig drift og blinker grønt én gang
når skjermen lagrer justeringene dine
8.
Av/på-knapp
Bruk denne knappen til å slå knappen av og på.
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD.
Merk:
Se
beskrivelsen av strømsparing
i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om
strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er
behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.
Sample
This manual is suitable for devices