Samsung 151P user manual download (Page 25 of 50)

Languages: Norwegian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 50
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen for visningen på skjermen.
Halftone
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Menu Halftone vises.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet Halftone.
Bruk knappen - eller + til å velge På eller Av.
Sample
This manual is suitable for devices