Samsung 151P user manual download (Page 24 of 50)

Languages: Norwegian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 50
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Følg disse trinnene for å endre språket som brukes på menyen.
Du kan velge et av av seks språk.( Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk,
Italiensk, Svensk)
Merk: Det valgte språket påvirker bare språket i visningen på skjermen.
Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.
Language
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Language vises.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet Language.
Bruk knappen - eller + til å velge språket du vil bruke.
Bildet som vises kan gjøres mykere eller skarpere.
Trykk menyknappen (
).
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Image Size vises.
Trykk menyknappen (
) for å åpne justeringsskjermbildet Im
-
age Size.
Bruk knappen - button eller + til å velge “Normal, Expanded 1 eller
Expanded 2”.
Image Size
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Sample
This manual is suitable for devices