Samsung 151P user manual download (Page 15 of 50)

Languages: Norwegian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 50
5.
Klikk Oppdater driver..., velg Installer fra en liste eller..., og klikk Neste.
6.
Velg Ikke søk, jeg skal..., klikk Neste og deretter Har diskett.
7.
Klikk Bla gjennom, velg A:\(D:\driver) og velg din skjermmodell.
8.
Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du Fortsett uansett-knappen.
Klikk Fullfør.
Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke
systemet.
*Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.
9.
Klikk Lukk og klikk OK gjentatte ganger.
5
Klikk O
d t
d i
l
I
t ll
f
li t
ll
klikk N
t
Sample
This manual is suitable for devices