Samsung 151P user manual download (Page 9 of 50)

Languages: Hungarian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 50
Kipakolás
El
ő
l
Hátul
1.
Analóg(A)/Digitális(B)
jelz
ő
A ‘
Exit
’ gomb megnyomásakor, utána Kiválasztja a Videó
Jelzést (A vagy B) amig az OSD le van kapcsolva.
2.
Automata gomb
Használja ezt a gombot a közvetlen hozzáférés automatikus
beállitására.
3.
Kilépés gomb
Használja ezt a gombot ha az aktiv menüb
ő
l vagy a KK-ból ki akar
lépni.
4.
Módositási gombok
Ezzekkel a gombokkal kiválaszthatja és módosithatja a menüben
lév
ő
tételeket.
5
.
Menü gomb
Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott
menü-tétel aktiválására.
6
.
Áramjelz
ő
/Bekapcsoló
gomb
Ez a lámpa zöld fénnyel ég normális használatkor és sárgán villog
amikor a monitor menti a változtatásokat.
8.
Bekapcsoló gomb
Ezzel a gombbal lehet a monitort bekapcsolni és kikapcsolni.
Megjegyzés:
További információért lásd a kézikönyvben az
Áram-megtakaritó
leirását az áram-
megtakaritó funkciókról. Energia megtakaritás céljából kapcsolja LE a monitort
amikor hosszabb ideig nem használja.
Sample
This manual is suitable for devices