Samsung 151P user manual download (Page 27 of 50)

Languages: Hungarian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 50
Képerny
ő
-Kijelz
ő
A Men
ű
automatikusan lezár egy bizonyos id
ő
elmúltával, ha nem
állitottak rajta. Beállithatja azt az id
ő
tartamot, amig a men
ű
nyitva lesz miel
ő
tt lezárna.
1. Nyomja le a Men
ű
(
) gombot.
2. Nyomja le a - gombot vagy a + gombot amig a Menu
Display Time ablak megjelenik.
3. Nyomja le a Men
ű
(
) gombot az Menu Display Time
állitás ablak kinyitására.
4. Használja a – vagy + gombot 5, 10, 20, 200 másodperc
kiválasztására. Az alapértelmezési érték 20 másodperc.
A frekvencia, az üzemeltet
ő
jelzések polaritása és a rezolució
szintje látható.
Megjegyzés
: Ezek az ablakok a beállitások változtatására
nem adnak lehet
ő
séget, csak felvilágositást adnak.
1. Nyomja le a Men
ű
(
) gombot.
2. Nyomja le a – gombot vagy a + gombot amig a Display
Mode ablak megjelenik.
Men
ű
Hogyan lehet modositani
Menu Display Time
Display Mode
Sample
This manual is suitable for devices