Samsung 151P user manual download (Page 26 of 50)

Languages: Hungarian
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 50
Képerny
ő
-Kijelz
ő
Megváltoztathatja azt a vizszintes helyzetet, ahol az OSD men
ű
megjelenik a monitorján.
1. Nyomja le a Men
ű
(
) gombot.
2. Nyomja le a - gombot vagy a + gombot amig a Menu
Position ablak megjelenik.
3. Nyomja le kétszer a Men
ű
(
) gombot az H-Position
beállitás ablak kinyitására .
4. Használja a – és + gombot, hogy a men
ű
t a kivánt vizsz
-
intes helyzetbe állitsa.
Megváltoztathatja azt a függ
ő
leges helyzetet, ahol az OSD men
ű
megjelenik a monitoron.
1. Nyomja le a Men
ű
(
) gombot.
2. Nyomja le a - gombot vagy a + gombot amig a Menu Po
-
sition ablak megjelenik.
3. Nyomja le újra a Men
ű
(
) gombot és nyomja le a -
vagy + gombot amig a V-Position ablak megjelenik.
Nyomja le a Men
ű
(
) gombot az V-Position állitás
ablak kinyitására.
4. Használja a – és + gombot, hogy a men
ű
t a kivánt
függ
ő
leges helyzetbe állitsa.
Men
ű
Hogyan lehet modositani
Menu Position
H-Position
V-Position
Sample
This manual is suitable for devices