Samsung 151P user manual download (Page 9 of 50)

Languages: Finnish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 50
Purkaminen
pakkauksesta
Etuosa
Takaosa
1.
Analogi (A)/
Digitaalinen (B)-
indikaattori
'Exit"-painikkeen painamisen jälkeen valitaan videosignaali (A tai B)
kun OSD on pois päältä.
2.
Automaattipainike
Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
3.
Exit-painike
Käytä tätä painiketta päästäksesi ulos aktiivivalikosta tai OSD :sta.
4.
Säätöpainikkeet
Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
5
.
Valikko-painike
Tällä painikkeella aukaiset OSD :n ja aktivoit valikosta esiintuodun
kohdan.
6
.
Virran näyttö
Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran
vihreänä kun monitori säästää säätösi.
8.
Virtakytkin
Tällä painikkeella käännät monitorin päälle ja pois päältä.
Huom:
Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota
sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS
PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.
Sample
This manual is suitable for devices