Samsung 151P user manual download (Page 26 of 50)

Languages: Finnish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 50
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Voit muuttaa OSD- valikon vaakasijaintia monitorillasi.
Menu Position( H- Position)
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Menu Position- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
kahdesti avataksesi H- Position
säätöruudun.
Käytä - ja + painikkeita asettamaan valikon haluaamaasi
vaakasijaintiin.
Menu Position( V- Position)
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Menu Position- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
uudelleen, ja paina sitten - tai +
painiketta, kunnes Menu Position( V- Position) tulee näkyviin.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi V- Position säätöruudun.
Käytä - ja + painikkeita asettamaan valikon haluaamaasi
pystysijaintiin.
Voit muuttaa OSD- valikon pystysijaintia monitorillasi.
Sample
This manual is suitable for devices