Samsung 151P user manual download (Page 31 of 51)

Languages: Danish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 51
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Skærmbilledet har
underlige farver eller
er kun sort og hvidt.
Har skærmbilledet kun én farve,
som om man ser på skærmen
gennem et stykke cellofan?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Sørg for at videokortet er skubbet helt
ind.
Blev skærmbilledets farver
anderledes efter at køre et
program eller på grund af
kollision af applikationer?
Genstart computeren.
Er videokortet indstillet korrekt?
Indstil videokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Skærmbilledet er
ude af fokus eller
OSD kan ikke
justeres.
Har du justeret monitorens
opløsning eller frekvens?
Juster videokortopløsning og frekvens.
(Se Fabriksindstillede Display
Modes).
LED blinker, men
der er ingen billeder
på skærmen.
Check Display Timing på
menuen og kontroller, om
frekvensen er rigtigt indstillet.
Juster frekvensen rigtigt i henhold til
videokortets instruktionsbog og de
Fabriksindstillede Display Modes.
(Maximumfrekvens per resolution kan
variere fra det ene produkt til det
andet).
Der er kun 16 farver
vist på skærmen.
Skærmbilledets
farver har ændret
sig efter at
Er farverne i Windows indstillet
korrekt?
For Windows ME/XP/2000:
Indstil farverne korrekt ved at gå til
Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger.
videokortet blev
skiftet.
Er videokortet indstillet korrekt?
Indstil vidokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Der fremkommer en
besked "Ukendt
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
fundet".
Har du installeret monitordriver?
Installer monitordriver i henhold til
instruktioner for driverinstallation.
Se i instruktionsbog for videokort
for at finde ud af, om Plug & Play
(VESA DDC) understøttes.
Installer monitordriver i henhold til
instruktioner for driverinstallation.
Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren.
1.
Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2.
Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3.
Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det
installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4.
Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 75Hz eller 85Hz.
(Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5.
Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker
Mode, fjern Display Adapteren i "
Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator
" og genstart
computeren for at geninstallere adapter (video) driver
Bemærk:
Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.
Sample
This manual is suitable for devices