Samsung 151P user manual download (Page 28 of 51)

Languages: Danish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 51
On Screen Display
Menu
Justering
Menuen vil automatisk forsvinde efter et vist tidsrum, hvis der
ikke foretages nogen indstillinger.
Du kan indstille den tid, du ønsker at menuen vises,
inden den forsvinder.
Menu Display Time
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Display Time skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Menu Display Time
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knapperne for at vælge 5, 10, 20, 50, 200 sekunder.
Den fabriksindstillede værdi er 20 sekunder.
Du kan se frekvens, polaritet af signalerne og opløsningsniveau.
Bemærk: Disse skærme tillader ikke ændring af indstillingerne;
de giver kun oplysninger.
Display Mode
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Display Mode skærmen kommer til
syne.
Sample
This manual is suitable for devices