Samsung 151P user manual download (Page 7 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 52
Waarschuwingen
Elektriciteit
Installatie
Reinigen
Overige
Verwijder nooit de behuizing of de achterkant van het apparaat. Er
bevinden zich geen onderdelen in het apparaat waaraan u zelf
onderhoud kunt uitvoeren.
Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Neem contact op met een gekwalificeerde servicedienst voor
onderhoud.
Als uw monitor niet goed werkt - in het bijzonder als het apparaat
ongebruikelijke geluiden maakt of een vreemde geur verspreidt -
trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met een betreffende dealer of servicedienst.
Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Zet geen zware voorwerpen op de monitor.
Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Voor ieder uur dat u naar het beeldscherm kijkt, dient u uw ogen
vijf minuten rust te geven.
Dit vermindert de vermoeidheid van de ogen.
Houd brandbare voorwerpen verwijdert van de monitor.
Dit kan een explosie of brand veroorzaken.
Probeer de monitor nooit te verplaatsen door aan de kabels te
trekken.
Hierdoor kan het apparaat defect gaan, kan er een elektrische
schok optreden of kan er brand ontstaan door de beschadiging
van de kabel.
Probeer de monitor niet naar rechts of links te verplaatsen door aan
kabels te trekken.
Hierdoor kan het apparaat defect gaan, kan er een elektrische
schok optreden of kan er brand ontstaan door de beschadiging
van de kabel.
Dit kan een elektrische schok, brand of een verwonding
veroorzaken.
Stop geen metalen voorwerpen in de openingen van de monitor.
Sample
This manual is suitable for devices