Samsung 151P user manual download (Page 5 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 52
Waarschuwingen
Elektriciteit
Installatie
Reinigen
Overige
Dek de ventilatiegaten van de monitor niet af.
Slechte ventilatie kan een defect of brand veroorzaken.
Plaats uw monitor in een stofarme omgeving
met een lage
luchtvochtigheid.
U kunt een elektrische schok krijgen of er kan brand ontstaan in de
monitor.
Laat de monitor niet vallen.
Het product kan beschadigen of u kunt een verwonding oplopen.
Plaats de monitor op een vlakke en stabiele ondergrond.
Als de monitor zou vallen, kunt u zich bezeren.
Zet de monitor voorzichtig neer.
Hij kan beschadigd worden of stukgaan.
Zet de monitor niet met de beeldbuis omlaag neer.
De beeldbuis kan beschadigen.
Sample
This manual is suitable for devices