Samsung 151P user manual download (Page 43 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 52
Service
Voorwaarden
Voorschriften
Natural Color
Authority
Dotpitch (puntafstand)
De afbeelding op de monitor is opgebouwd uit dots (beeldpunten), die samengesteld zijn uit
de kleuren rood, groen en blauw. Hoe kleiner de afstand tussen de beeldpunten, hoe hoger de
beeldschermresolutie. De afstand tussen twee beeldpunten van dezelfde kleur wordt 'Dotpitch'
genoemd. Eenheid: mm
Verticale frequentie
Het beeldscherm moet meerdere keren per seconde worden opgebouwd om een afbeelding
voor de gebruiker te kunnen maken en weer te geven. De frequentie van deze herhaling per
seconde wordt Verticale frequentie of Refresh Rate genoemd. Eenheid: Hz
Bijvoorbeeld: Als het beeld 60 keer per seconde opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van
een frequentie van 60 Hz. Bij deze frequentie kan het beeld gaan flikkeren. Om
dit probleem te voorkomen, kunt u het beste de verticale frequentie instellen op
meer dan 70 Hz.
Horizontale frequentie
De tijd die nodig is voor het lezen van één horizontale lijn op een scherm, die de rechterkant
met de linkerkant verbindt, noemen we een horizontale cyclus. Het omgekeerde, het schrijven
van een horizontale lijn, bepaald de horizontale frequentie. Eenheid: kHz
Interlaced- en non-interlaced-methoden
Het in volgorde van boven naar beneden weergeven van de horizontale lijnen wordt de non-
interlaced-methode genoemd. Het afwisselend weergeven van eerst oneven lijnen en daarna
even lijnen wordt de interlaced-methode genoemd. De non-interlaced-methode wordt het
vaakste toegepast bij monitoren om er voor te zorgen dat er een duidelijk beeld wordt
weergegeven. De interlaced-methode wordt ook gebruikt voor tv's.
Plug & Play
Deze functie, waarbij de computer en de monitor automatisch informatie uitwisselen, zorgt er
voor dat de gebruiker de beste beeldkwaliteit te zien krijgt. Deze monitor voldoet aan de
internationale
VESA DDC-norm met betrekking tot de Plug & Play-functie.
Resolutie
Het aantal horizontale en verticale beeldpunten waaruit de afbeelding bestaat wordt
"Resolutie" genoemd. Dit aantal geeft de beeldkwaliteit weer. Een hoge resolutie is uitermate
geschikt wanneer u meerdere taken tegelijkertijd uitvoert. U krijgt dan namelijk meer informatie
op uw beeldscherm te zien.
Bijvoorbeeld: Een resolutie van 1024 x 768 betekent dat het beeld is opgebouwd uit
1024
horizontale beeldpunten (horizontale resolutie) en 768 verticale beeldpunten
(verticale resolutie).
Voor een betere
weergave
Sample
This manual is suitable for devices