Samsung 151P user manual download (Page 30 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 52
De verhouding van
het beeld verandert
plotseling.
Heeft u de videokaart of het
stuurprogramma vervangen?
Pas de positie en afmeting van het
beeld aan via het OSD-menu.
Heeft u de resolutie of
frequentie van de monitor
aangepast?
Pas de resolutie en frequentie van
de videokaart aan.
(Zie
Scherminstellingen
).
De verhouding van het beeld kan veranderen door de cyclus van de
signalen van de videokaart. Pas de positie dan aan door gebruik te
maken van het OSD-menu.
Het beeld is
onscherp of de
OSD kan niet
worden aangepast.
Heeft u de resolutie of
frequentie van de monitor
aangepast?
Pas de resolutie en frequentie van
de videokaart aan.
(Zie
Scherminstellingen
).
Het beeld is deels
vervormd.
Staan er magnetische
voorwerpen in de buurt van de
monitor, zoals luidsprekers?
Demagnetiseer het beeldscherm via
de optie "Degauss" uit het OSD-
menu.
Houd uw monitor uit de buurt van
magnetische voorwerpen.
Het aan/uit-lampje
knippert, maar er
verschijnen geen
beelden op het
beeldscherm.
Is de frequentie goed ingesteld
tijdens de controle van het
menu
Tijdsinstellingen?
Pas de frequentie aan volgens de
richtlijnen van de gebruiksaanwijzing
van de videokaart en de
Scherminstellingen
.
(De maximale frequentie en resolutie
varieert van product tot product.)
Er zijn slechts 16
kleuren zichtbaar op
het beeldscherm.
De kleuren op het
beeldscherm zijn
veranderd, nadat de
videokaart is
vervangen.
Zijn de kleuren van Windows
juist ingesteld?
Voor Windows ME/XP/2000:
Stel de kleuren in via
Configuratiescherm
,
Beeldscherm
,
Instellingen
.
Is de videokaart goed
ingesteld?
Stel de videokaart in volgens de
richtlijnen van de gebruiksaanwijzing
van de videokaart.
Het volgende
bericht verschijnt
op het beeldscherm:
"Onbekende
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
gevonden".
Heeft u het stuurprogramma
van de monitor geïnstalleerd?
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de installatie-
instructies van het stuurprogramma.
Zie de gebruiksaanwijzing van
de videokaart of de Plug & Play
(VESA DDC)-functie
ondersteund wordt.
Installeer het stuurprogramma van
de
monitor volgens de installatie-
instructies van het stuurprogramma.
Controlelijst
V & A
Zelftest
Sample
This manual is suitable for devices