Samsung 151P user manual download (Page 28 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 52
On Screen Display
Door de Automatische-aanpassing (Auto adjustment) past de
monitor zich aan aan het inkomende videosignaal. De waarden
van Fijn (Fine), Grof (Coarse) en Position worden automatisch
aangepast.
1
Druk op de Auto-knop
Opmerking
: Om de automatische-aanpassingsfunctie nauwkeuriger af te
stemmen, moet u de "Auto"-functie aanzetten terwijl de AUTO PATTERN aan
staat.
1
Druk op de Menu (
)-knop en houd deze 5 seconden of langer
ingedrukt om de OSD te vergrendelen.
2
Druk op de Menu (
)-knop en houd deze 5 seconden of langer
ingedrukt om de OSD te ontgrendelen.
Menu
Instellen
Auto Adjustment
OSD Vergrendelen/Ontgrendelen
Opmerking: Not Available
Deze functie werk niet in de digitale ingang.
Sample
This manual is suitable for devices