Samsung 151P user manual download (Page 21 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 52
On Screen Display
Volg deze aanwijzingen om de horizontale positie van het
gehele beeldscherm aan te passen.
1
Druk op de Menu(
) - knop.
2
Druk op de - knop of de + knop tot het Position -scherm in beeld
verschijnt.
3
Druk tweemaal op de menu (
)-knop om het venster H-Position
te openen.
4
Druk op de - en + knoppen om de horizontale positie van het beeld
aan te passen.
Volg deze aanwijzingen om de verticale positie van het gehele
beeldscherm aan te passen.
1
Druk op de Menu(
) - knop.
2
Druk op de - knop of de + knop tot het Position -scherm in beeld
verschijnt.
3
Druk nogmaals op de menu (
)-knop en druk vervolgens op de
- of + knop tot het venster V-Position verschijnt.
Druk op de menu (
)-knop om het venster V-Position te openen.
4
Druk op de - en + knoppen om de verticale positie van het beeld
aan te passen.
Menu
Instellen
H-Position
V-Position
Position
Opmerking: Not Available
Deze functie werk niet in de digitale ingang.
Opmerking: Not Available
Deze functie werk niet in de digitale ingang.
Sample
This manual is suitable for devices