Samsung 151P user manual download (Page 19 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 52
On Screen Display
De helderheid instellen
1
Druk op de Menu(
) - knop.
2
Druk op de menu (
)-knop om het venster Brightness te
openen.
3
Druk op de + knop om de helderheid verhogen of druk op de - knop
om de helderheid te verlagen.
Directe Toegangsknoppen:
Als de OSD niet actief is, druk dan op de
+ of
de - knop om de helderheid van het beeld in te stellen.
Het contrast instellen
1
Druk op de Menu(
) - knop.
2
Druk op de - knop of de + knop tot het Contrast -scherm in beeld
verschijnt.
3
Druk op de menu (
)-knop om het venster Contrast te openen.
4
Druk op + knop om het contrast te verhogen of druk op de - knop
om het contrast te verlagen.
Menu
Instellen
Brightness
Contrast
Opmerking: Not Available
Deze functie werk niet in de digitale ingang.
Sample
This manual is suitable for devices