Samsung 150N user manual download (Page 28 of 58)

Languages: Dutch
Pages:58
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 58
de computer.
Instellingen (Settings)
.
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
De computer geeft de
foutmelding "Onbekende
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor niet
gevonden" (Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found).
Hebt u het stuurprogramma
van de monitor
geïnstalleerd?
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de
aanwijzingen in
Stuurprogramma
installeren
.
Kijk in de handleiding van de
videokaart of Plug & Play
(VESA DDC) wordt
ondersteund.
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de
aanwijzingen in
Stuurprogramma
installeren
.
Voor multimediamodellen
Klachten
Oplossingen
Er is geen geluid.
Sluit de stereo-ingangsstekker van de monitor goed aan op de
stereo-uitgangsstekker van de computer, door gebruik te
maken van de telefoonkabel of door het volume aan te
passen.
Het geluid is te zacht
Turn the volume up to MAX.
Zet het volume op MAXIMAAL. Als het geluid nog steeds te
zacht klinkt, nadat u het volume maximaal open heeft
gedraaid, moet u het volume van de geluidskaart of het
softwareprogramma aanpassen op uw computer.
Het geluid is te schel
Zet het volume iets zachter.
Als u een gevoelige microfoon heeft, pas dan het volume aan
en houd een bepaalde afstand tot het microfoontje.
Het geluid is te vet
Stel de bass en de treble bij.
Het geluid is vervormd
Zet het volume zachter.
Leg een magazine of een schrijfblok onder de voet van uw
monitor
Controleer de onderstaande items bij problemen met de monitor.
1.
Kijk of de stroomkabel en de signaalkabel goed zijn aangesloten op de computer.
2.
Luister of de computer tijdens het opstarten meer dan 3 pieptoontjes geeft.
(Als dat zo is, moet het moederbord van de computer waarschijnlijk worden nagekeken.)
3.
Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of de monitor op een andere pc hebt
aangesloten, kijk dan of u de juiste stuurprogramma's voor de videokaart en de monitor hebt
geïnstalleerd.
4.
Kijk op de computer of de scanfrequentie van het beeldscherm op 75 of 85 Hz staat ingesteld.
(Ga niet hoger dan 60 Hz als u de maximale resolutie gebruikt.)
5.
Als u problemen hebt bij het installeren van het stuurprogramma van de videokaart, start de
computer dan op in de
Veilige modus
(Safe Mode), verwijder het beeldscherm in
Configuratiescherm (Control Panel)
,
Syste(e)m
,
Apparaatbeheer (Device Administrator)
en start de computer opnieuw op om het stuurprogramma van de videokaart opnieuw te
installeren.
NB:
Als het probleem blijft terugkeren,
neem dan contact op met een geautoriseerd service center
.
Sample
This manual is suitable for devices