Samsung 150N user manual download (Page 27 of 58)

Languages: Dutch
Pages:58
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 58
eruit en daarna weer aansluiten
van de DVI-kabel op uw
computer, terwijl deze nog
aanstond. Bepaalde videokaarten
kunnen namelijk geen
videosignalen uitzenden. Sluit de
DVI-kabel aan op uw computer en
start uw computer opnieuw op.
Ik zie het OSD
schermmenu niet.
Hebt u het
OSD
schermmenu
vergrendeld
om wijzigingen te
voorkomen?
Ontgrendel het OSD schermmenu
door de toets MENU (op de
monitor) minstens 5 seconden
ingedrukt te houden.
Het beeld bevat vreemde
kleuren of is zwart/wit.
Geeft de monitor maar 1
kleur weer, alsof u door
gekleurd glas kijkt?
Kijk of de signaalkabel goed is
aangesloten.
Zorg dat de videokaart van de
computer goed op zijn plaats zit
(computer eerst uitschakelen!).
Ging er iets mis met de
kleuren toen u een bepaald
programma gebruikte of
nadat een programma een
foutmelding gaf of was
vastgelopen?
Start de computer opnieuw.
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
Het beeld heeft opeens
een andere vorm.
Hebt u een andere
videokaart of een ander
stuurprogramma in uw
computer geïnstalleerd?
Pas de grootte en plaats van het
beeld aan via het
OSD
schermmenu
.
Hebt u op de computer de
resolutie of frequentie van
het beeldscherm veranderd?
Kies een andere resolutie en/of
frequentie voor de videokaart
(zie
Voorkeurinstellingen
).
De vorm van het beeld kan ook worden beïnvloed door de
frequentie van het signaal van de videokaart. Pas de grootte
en plaats van het beeld aan via het
OSD schermmenu
.
Het beeld is onscherp of
het OSD schermmenu
kan niet worden
veranderd.
Hebt u op de monitor de
resolutie of de frequentie
veranderd?
Kies een andere resolutie en/of
frequentie voor de videokaart
(zie
Voorkeurinstellingen
).
Een gedeelte van het
beeld is vervormd of
heeft afwijkende kleuren.
Zijn er voorwerpen met een
magnetisch veld vlak bij het
scherm geweest, zoals een
stroomadapter, luidspreker of
stroomkabel met een hoog
voltage?
Open het OSD schermmenu en
"Degauss" de monitor.
Zet de monitor niet in de buurt van
magnetische voorwerpen.
De LED indicator knippert
maar er verschijnt geen
beeld.
Is de frequentie goed
ingesteld wanneer u in het
menu de Display Timing
kijkt?
Kies de juiste frequentie voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart en
de
Voorkeurinstellingen
.
(De maximale frequentie hangt af
van de gekozen resolutie en het
betreffende product.)
De monitor geeft maar 16
kleuren weer. Andere
kleuren na installatie van
een andere videokaart op
Is het aantal kleuren goed
ingesteld onder Windows?
Windows ME/2000/XP:
Kies het gewenste aantal kleuren
in
Configuratiescherm
(
Control
Panel)
,
Beeldscherm (Display)
,
Sample
This manual is suitable for devices