Samsung 150N user manual download (Page 19 of 58)

Languages: Dutch
Pages:58
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 58
4.
Klik op de knop "
Install
", in het dialoogvenster "
Warning
".
5.
Als u het dialoogvenster
"Message"
krijgt te zien, klikt u op de knop
"Continue Anyway"
en vervolgens op de knop
"OK"
.
Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade
aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerd stuurprogramma wordt op de Samsung
Monitor Homepage geplaatst.
.
6.
Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
1.
Leg de cd in het cd-rom-station.
2.
Klik op
"Windows XP/2000 Driver"
.
3.
Selecteer in de lijst uw monitor en klik vervolgens op de knop
"OK"
.
Windows XP/2000
Aansluiten
Stuurprogramma
installeren
Steun installeren
(conform VESA).
Sample
This manual is suitable for devices