Samsung 150N user manual download (Page 9 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 60
Pakke ut
Front
Bakside
Skjerm og Stand
Kontroller at følgende elementer er inkludert med
skjermen.
Kontakt forhandler hvis det mangler
deler
.
Strømledning
DVI-kabel (tilleggsutstyr)
Signalkabel
Hurtigoppsettguide
Garantikort
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
Brukerhåndbok og
driverinstallasjons-CD
Installasjons-CD for dreibar fot
(tilleggsutstyr)
For Multimedia-modell (tilleggsutstyr)
Stativ for multimediehøyttaler
(Enkelt multimediefot eller Dreiestativ og S/W-CD)
Lydkabler
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices