Samsung 150N user manual download (Page 6 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 60
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Når du skal rengjøre skjermkabinettet eller overflaten på skjermen, tørker du
med en lett fuktet og myk klut.
Ikke sprut rengjøringsmiddel direkte på skjermen.
Bruk det anbefalte rengjøringsmiddelt på en myk klut.
Hvis kontakten mellom pluggen og pinnen er støvete eller skitten,
må du rengjøre den forsiktig med en tørr klut.
En skitten kontakt kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke sett vannglass, kjemikalier eller små metallgjenstander på
skjermen.
Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann.
Hvis et stoff av noe slag kommer inn i skjermen, må du trekke ut
pluggen og
kontakte et servicesenter
.
Sample
This manual is suitable for devices