Samsung 150N user manual download (Page 59 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 60
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre
visning
Myndighet
For bedre visning
1.
Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens i kontrollpanelet
som beskrevet for å oppnå best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på
skjermen hvis den beste bildekvaliteten ikke er angitt for TFT-LCD.
Oppløsning: 1280 x 1024
Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz
2.
TFT LCD-panelet ble produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon
på 99,999 % over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN,
BLÅ og HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan sees.
Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.
For eksempel er antallet TFT LCD-piksler i dette produktet 3,932,160.
3.
Når du rengjør skjermen og panelet utenfor, bruker du den anbefalte (beherskede)
mengden av rengjøringsmiddel og en ren og myk klut til å tørke av med. Vær lett på
hånden når du tørker av LCD-området. Hvis du bruker for stor kraft, risikerer du å sette
flekker.
4.
Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å utføre
den "automatiske justeringsfunksjonen" på skjermbildet som vises når du trykker på
avslutningsknappen. Hvis det fortsatt er støy etter automatisk justering, bruker du
justeringsfunksjonen FIN/GROV.
5.
Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet.
Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må
være borte fra skjermen i lengre tid.
Sample
This manual is suitable for devices