Samsung 150N user manual download (Page 5 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 60
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Ikke dekk til åpningene på skjermkabinettene.
Dårlig ventilasjon kan føre til funksjonssvikt eller brann.
Plasser skjermen et sted med lav fuktighet og et minimum av støv.
Elektrisk støt eller brann kan oppstå inne i skjermen.
Ikke mist skjermen når du flytter den.
Det kan føre til skader på produktet eller fysisk skade for
mennesker.
Plasser skjermen på en flat og stabil overflate.
Skjermen kan gi personskader hvis du mister den.
Sett skjermen forsiktig ned.
Eller kan den bli skadet eller ødelagt.
Ikke plasser skjermen med forsiden ned.
Skjermoverflatenoverflaten kan bli skadet.
Sample
This manual is suitable for devices