Samsung 150N user manual download (Page 45 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 60
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Denne skjermen her et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer
energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom.
Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en tast
på tastaturet.
Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå
ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPMS-komplianet
skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å
sette opp denne funksjonen.
Tilstand Normal
drift
Driftsstrøm
Strøm av-modus
EPA/ ENERGY
2000
Strømbryter av
(120Vac)
(Strømindikator)
Strømindikator
Grønn
Grønn, blinkende
Svart
Strømforbruk
Mindre enn 4
5
W
Mindre enn 2W
Mindre enn 1W
Denne skjermen er EPA
ENERGY
S
TAR
®
kompliant og ENERGY2000-kompliant
når den brukes sammen med en datamaskin utstyrt med VESA DPMS-
funksjonalitet.
Som en E
NERGY
S
TAR
®
Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet
oppfyller E
NERGY
S
TAR
®
retningslinjene for energieffektivitet.
Tilstand Normal
drift
Driftsstrøm
Strøm av-modus
EPA/ ENERGY
2000
Strømbryter av
(120Vac)
(Strømindikator)
Strømindikator
Grønn
Grønn, blinkende
Svart
Strømforbruk
Mindre enn 4
2
W
Mindre enn 2W
Mindre enn 1W
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/173T/193T/191T plus
SyncMaster 191N/192N/193N
Sample
This manual is suitable for devices