Samsung 150N user manual download (Page 29 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 60
kontakten på datamaskinen ved å bruke talekabelen eller
justere lydvolumet.
Lyden er for svak.
Skru volumet opp til MAX.
Hvis lyden fortsatt er for svak selv etter at du har satt volumet
til MAX, justerer du volumet på lydkortet eller i programmet i
datamaskinen.
Lyden er for skarp.
Skru volumet litt ned.
Hvis du bruker en tilkoblet mikrofon, justerer du volumet mens
du holder den i en viss avstand fra høyttaleren.
Lyden er for grumsete.
Juster bass og diskant på nytt.
Lyden er forvrengt.
Skru volumet ned.
Plasser et magasin eller en matte under stativet på
mikrofonen.
Sjekk følgende elementer hvis du har problemer med skjermen.
1.
Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
2.
Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3.
Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at
kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert.
4.
Kontroller om skjermoppdateringen for skjermen er satt til 75Hz eller 85Hz.
(Ikke overskrid 60Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
5.
Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker
modus, fjerner skjermkortet under "
Kontrollpanel, System, Enhetsbehandling
" og starter
datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.
Merk:
Hvis problemer gjenstar seg ofte,
kontakter du et autorisert servicesenter
.
Sample
This manual is suitable for devices