Samsung 150N user manual download (Page 28 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 60
Jeg kan ikke se
Visning på skjermen
(On-Screen Display)
Har du låst menyen On-Screen
Display (OSD) for å forhindre
endringer?
Lås opp OSD ved å trykke
menyknappen i minst 5 sekunder.
Skjermbildet viser
merkelige farger
eller bare svart/hvitt.
Viser skjermen bare én farge
som om du så på skjermen
gjennom et cellofanpapir?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Kontroller at skjermkortet er satt helt
inn i sporet.
Har skjermfargene blitt
merkelige etter at du kjørte et
program, eller på grunn av en
konflikt mellom applikasjoner?
Start datamaskinen på nytt.
Er skjermkortet riktig innstilt?
Still inn skjermkortet ved å referere til
skjermkorthåndboken.
Skjermen har
plutselig blitt
ubalansert.
Har du endret skjermkortet eller
driveren?
Juster skjermbildets posisjon og
størrelse ved hjelp av OSD.
Har du justert oppløsningen
eller frekvensen på skjermen?
Juster oppløsningen og frekvensen til
skjermkortet. (Slå opp på
Forhånndsinnstilte skjermmodi)
Skjermen kan bli ubalansert på grunn av syklusen til
skjermkortsignalene. Juster posisjonen igjen ved å referere til OSD.
Skjermen er ute av
fokus eller OSD kan
ikke justeres.
Har du justert oppløsningen
eller frekvensen på skjermen?
Juster oppløsningen og frekvensen
på skjermkortet. (Slå opp på
Forhåndsinnstilte skjermmodi
).
Lampen blinker,
men ingen bilder på
skjermen.
Er frekvensen riktig justert når
du sjekker Display Timing på
menyen?
Juster frekvensen korrekt ved å
referere til skjermkorthåndboken og
Forhåndsinnstilte skjermmodi
.
(Maksimal frekvens per oppløsning
kan være forskjellig fra produkt til
produkt.)
Det vises bare 16
farger på skjermen.
Skjermfargene er
endret etter endring
av skjermkortet.
Er Windows-fargene riktig
angitt?
For Windows ME/2000/XP:
Sett fargene riktig ved hjelp av
Kontrollpanel
,
Skjerm
,
Innstillinger
.
Juster fargene på skjermen ved hjelp
av
VGA-hjelpeprogrammet
som
følger med skjermkortet.
Er skjermkortet riktig angitt?
Still inn skjermkortet ved å referere til
skjermkorthåndboken.
Du får meldingen
"ikke gjenkjent
skjerm, Plug & Play-
(VESA DDC) skjerm
funnet".
Har du installert
skjermdriveren?
Installer skjermdriveren i henhold til
instruksjonene for driverinstallasjon
.
Se skjermkorthåndboken hvis
du vil se om Plug & Play-
(VESA DDC) funksjonen
kanskje støttes.
Installer skjermdriveren i henhold til
instruksjonene for driverinstallasjon
.
For Multimedia model
Symptom
Løsninger
Det kommer ingen lyd.
Koble Stereo Input-kontakten på skjermen til Stereo Output-
Sample
This manual is suitable for devices