Samsung 150N user manual download (Page 25 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 60
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ
som følger
VESA-
standarden
Fjerne støtten
1.
Slå av skjermen og trekk ut strømkabelen.
2.
Plasser LCD-skjermen med forsiden ned på en plan overflate med en pute under for å
beskytte skjermen.
3.
Fjern de 2 skruene og fjern deretter foten fra LCD-skjermen.
Feste en støtte
MERK: Denne skjermen godtar en 100mm x 100mm VESA-kompliant monteringsbrakett.
1.
Bakre deksel på brakett
2.
Brakett
Juster monteringsbraketten med hullene i bakre deksel på braketten og fest den med de fire
skruene som følger med armstøtten, veggfestet eller en annen støtte.
Sample
This manual is suitable for devices