Samsung 150N user manual download (Page 24 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 60
Microsoft
®
Windows
®
NT
1.
Klikk
Start
,
Innstillinger
,
Kontrollpanel
og dobbeltklikk deretter
Skjerm
.
2.
I vinduet
Display Registration Information
velger du kategorien
Innstillinger
og klikker
Alle skjermmodi
.
3.
Velg en modus du vil bruke (
oppløsning
,
antall farger
og
vertikal frekvens
), og klikk
OK
.
4.
Klikk
Bruk
hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter at du har klikket
Test
. Hvis
skjermen ikke er normal, bytter du til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger
eller lavere frekvens).
Merk
: Hvis det ikke finnes en modus for
alle skjermmodi
, velger du nivået for oppløsning
og vertial frekvens ved å referere til
Forhåndsinnstilte skjermmodi
i denne veiledningen.
Linux
Hvis du vil kjører X-Windows, må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.
1.
Trykk
Enter
på det første og andre skjermbildet etter at du har utført
X86Config-filen
.
2.
Det tredje skjermbildet er for å
angi musen
.
3.
Angi en mus for datamaskinen.
4.
Det neste skjermbildet er for å
velge et tastatur
.
5.
Angi et tastatur for datamaskinen.
6.
Det neste skjermbildet er for å
angi skjermen
.
7.
Først angir du en
horisontal frekvens
for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
8.
Angi en
vertikal frekvens
for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
9.
Angi
modellnavnet på skjermen
. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske
utførelsen av X-Windows.
10.
Du er ferdig med å sette opp skjermen.
Kjør
X-Windows etter at du har angitt annen nødvendig maskinvare
2
Det tredje skjermbildet er for å
angi musen
Sample
This manual is suitable for devices