Samsung 150N user manual download (Page 20 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 60
4.
Klikk
Installer
-knappen i advarselsvinduet.
5.
Hvis du ser følgende
Meldingsvindu
, klikker du
Fortsett uansett
-knappen. Klikk
Fullfør
.
* Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader
ikke systemet. Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.
6.
Skjermdriveren er ferdig installert.
Windows XP/2000
1.
Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk "
Windows XP/2000-driver
".
3.
Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på
OK
.
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESA-
standarden
Sample
This manual is suitable for devices