Samsung 150N user manual download (Page 19 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 60
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESA-
standarden
Når du blir bedt om å angi operativsystemet for skjermdriveren, setter du inn CD-
ROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig
avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.
Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.
Internett-side:
(
Worldwide
)
(USA)
Windows ME
1.
Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk "
Windows ME
driver
".
3.
Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på
OK
.
4.
Klikk
Installer
-knappen i advarselsvinduet.
5.
Skjermdriveren er ferdig installert.
Sample
This manual is suitable for devices