Samsung 150N user manual download (Page 17 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 60
Oppsett-Generelle
1.
Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.
2.
Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller grafikkortet.
3.
Koble skjermen til Macintosh-maskinen med D-SUB-kabelen.
4.
Hvis du har en eldre Macintosh-modell, må du koble til skjermen via en spesiell Mac-adapter.
5.
Slå på datamaskinen og skjermen. Hvis skjermen viser et bilde, er installasjonen fullført. Koble
til skjermen
Oppsett-For Multimedia-modell(tilleggsutstyr)
1.
Koble strømledningen for multimediefoten til strømporten på multimediefoten på baksiden av
skjermen.
Koble til
skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESA-
standarden
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices