Samsung 150N user manual download (Page 16 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 60
1.
Koble strømledningen for multimediefoten til strømporten på multimediefoten på baksiden av
skjermen.
2.
Koble en lydkabel fra inndatakilden (lydkort, datamaskinen, CD-ROM-stasjon).
3.
Hvis du vil lytte på egen hånd, kobler du til hodetelefonene her.
Stativ for multimediehøyttaler
1.
Strømkabel for multimediefot
2.
Av/på-volum
3.
Basskontroll
4.
Diskantkontroll
5.
Stereo input-kontakt
6.
Hodetelefonplugg
Oppsett-For Multimedia-modell(tilleggsutstyr)
Sample
This manual is suitable for devices