Samsung 150N user manual download (Page 14 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 60
(Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.)
1. Strømport
Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
2. AudioPower - Out (tilleggsutstyr)
3. Signalkabel
Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller
grafikkortet.
4. Bolt
Trykk på knappen bak på foten for å låse foten nede.
Merk: Ha alltid skjermen vendt med forsiden ned på et jevnt underlag (ikke
la den hvile på foten) før du låser den nede. Hvis du trykker inn knappen
mens skjermfoten hviler på et flatt underlag, kan skjermen velte eller falle
og forårsake personskade og/eller skade på enheten.
a. Strømbryter
Merk:
Se
Koble til skjermen
hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.
Pakke ut
Front
Bakside
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices