Samsung 150N user manual download (Page 12 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 60
1. Auto-knapp
Bruk denne knappen for direkte tilgang til automatisk justering.
2. Exit-knapp
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD (On-Screen
Display).
3. MagicBright-
knappen
MagicBright er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en
skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på
eksisterende skjermer. Den har lysstyrker og oppløsninger som er best egnet til
å vise tekst, Internett eller multimedieanimasjoner, for å oppfylle ulike krav fra
brukerne. Brukeren kan enkelt velge ett av tre forhåndskonfigurerte valg for
lysstyrke og oppløsning, ved ganske enkelt å trykke på en av MagicBright-
kontrollknappene som sitter på forsiden av skjermen.
4. Adjust-
knappen
Med dissee knappene kan du fremheve og justere elementer på menyen.
5. Menu-knapp
Bruk denne knappen til å åpne OSD (On-Screen Display) og aktivere et
fremhevet menyelement.
6. Strømindikator
Denne lampen lyser grønt under vanlig drift og blinker grønt én gang når
skjermen lagrer justeringene dine
7. Av/på-knapp
Bruk denne knappen til å slå knappen av og på.
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD.
Merk:
Se
beskrivelsen av strømsparing
i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om
strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er
behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.
Pakke ut
Front
Bakside
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices