Samsung 150N user manual download (Page 10 of 60)

Languages: Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 60
Skjerm og Stand
Kontroller at følgende elementer er inkludert med
skjermen.
Kontakt forhandler hvis det mangler
deler
.
Strømledning
Signalkabel
Hurtigoppsettguide
Garantikort
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
Brukerhåndbok og
driverinstallasjons-CD
Installasjons-CD for dreibar fot
(tilleggsutstyr)
For Multimedia-modell (tilleggsutstyr)
Stativ for multimediehøyttaler
(Enkelt multimediefot eller Dreiestativ og S/W-CD)
Lydkabler
Pakke ut
Front
Bakside
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices