Samsung 150N user manual download (Page 7 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 60
Ja ilg
ā
k
ā
laika period
ā
j
ū
s redzat fiks
ē
tu ekr
ā
nu, var par
ā
d
ī
ties
neskaidrs vai sapl
ū
dis att
ē
ls.
!
Ja ilg
ā
ku laiku esat prom no monitora, nomainiet re°
ī
mu uz
ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
ju, vai ar
ī
iestatiet kust
ī
ga att
ē
la ekr
ā
nsaudz
ē
t
ā
ju.
Sample
This manual is suitable for devices