Samsung 150N user manual download (Page 7 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 60
Varningsmärken
Ström
Installation
Rengöring
Övrigt
Tag inte bort höljet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som
användaren själv kan reparera.
Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka
brand.
Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.
Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer
ovanliga ljud eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur
kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller
service
.
Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Sätt inte tunga föremål på monitorn.
Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
För varje timme som ni tittar på monitorn, bör ni låta ögonen vila i
fem minuter.
Då blir ögonen mindre trötta.
Använd eller förvara inte lättantändliga ämnen nära monitorn.
Det kan orsaka explosion eller brand
Försök inte flytta monitorn genom att dra i sladden eller
signalkabeln.
Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför
att kabeln blivit skadad.
Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller
signalkabeln.
Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att
kabeln blivit skadad.
Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.
Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.
Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en
Sample
This manual is suitable for devices